Ubuntu en Leiderschap

We laten ons graag leiden door de leiderschapslessen van Nelson Mandela, de man die opgegroeid is met Ubuntu. Als leider heeft hij de wereld kennis laten maken met de ware betekenis van Ubuntu.  De vier lessen van Madiba (tribalnaam van Mandela):

  • Grote leiders dienen degenen die zij mogen leiden
  • Leiders geven het goede voorbeeld
  • Leiders merken het goede in mensen op en eren het → waarderen
  • Leiders leren hun levensveranderende lessen door pijnlijke ervaringen


Mensen kunnen alleen functioneren als ze deel uitmaken van een groter geheel. Binnen deze Afrikaanse levenshouding vormt verbindend leiderschap een belangrijke sleutel. De leider is verantwoording verschuldigd aan de gemeenschap. Zijn gezag is gebaseerd op de waardering die hij van de leden van de gemeenschap krijgt. Een leider kan alleen maar leiden als hij gevolgd wordt. Dat kan als de leider in staat is het welbevinden van de gemeenschap centraal te stellen boven het persoonlijke succes. Dit geldt niet alleen voor waarden als veiligheid, een dak boven je hoofd, eten, drinken etc maar ook voor morele waarden zoals respect, eerlijkheid en delen.
 

In de werkomgeving stelt deze vorm van leiderschap iedereen in staat te leren. Vanuit Ubuntu gezien zijn verschillen tussen mensen een verrijking. Het wederzijdse vertrouwen van de gemeenschap in haar leider en de leider in de gemeenschap leidt tot toewijding, inzet, creativiteit, flexibiliteit en welbevinden.  Hoewel kennis en kunde van fundamenteel belang zijn voor ontwikkeling, gaat het bij Afrikaans leiderschap in de eerste plaats om inspiratie en het prikkelen van de verbeeldingskracht. Maar ook het uitdagen door (hoge) eisen te stellen, het nemen van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van zelfvertrouwen en leren kiezen zijn essentiele elementen.
Vanuit het Ubuntu principe geredeneerd gaat het erom de verbinding met de gemeenschap te behouden én de gemeenschap te versterken.