Intentie, Leidende Principes en Vorm

Deze begrippen staan aan de basis van een succesvolle samenwerking binnen een organisatie.

  • De intentie is de oorspronkelijke bedoeling, dat wat een organisatie waardevol maakt of kan maken. Het is waar de potentie voor succes en het bestaansrecht van de organisatie samenkomt.
  • Leidende principes zijn waarden die sturend zijn in de besluitvorming. Ze verbinden de intentie aan de uiteindelijke vorm.
  • De vorm heeft betrekking op een organisatie zelf, haar structuur, werkprocessen, procedures, producten en diensten. 

Het succesvol ontwikkelen van een organisatie vraagt om het voortdurend leggen van verbinding tussen intentie, leidende principes en vorm. Intentie en leidende principes zijn de basis voor leiderschap. Leiderschap vraagt om telkens terug te gaan naar de ‘bron’, naar de wortels van de organisatie: de intentie.