De Verandermeander

De Verandermeander is een krachtig hulpmiddel om ongeacht de veranderingen om je heen je eigen leider te zijn en steeds opnieuw je bestemming te bereiken. Het is een praktsich én diepgaand model, van toepassing op ieder mens en op elke organisatie. Het helpt je om je ambities te verwezenlijken, om zelf aan het roer te gaan staan van jouw leven en werk, in dialoog met de mensen om je heen. In het boek "De Verandermeander, Stromend Leiderschap" wordt dit model uitgebreid beschreven en van praktijkvoorbeelden voorzien.

De Verandermeander geeft de natuurlijke volgorde van het ontwikkelingsproces aan. Een proces dat bestaat uit een aantal stappen dat zich steeds herhaalt. 

Binnen versus buiten
De Verandermeander verbeeldt een meanderende stroom die leidt van de plek waar je staat naar de gewenste bestemming. Bij zowel persoonlijke- als organisatie ontwikkeling gaat het om de wisselwerking tussen de ‘buitenwereld’, daar waar we handelen en dingen meemaken, en de ‘binnenwereld’, ons onderbewuste of de bewustwording van wie we zijn als persoon of team en waar we voor staan.

Persoonlijke ontwikkeling
Door de stroom van de Verandermeander bewust en met aandacht te volgen, kan verantwoordelijkheid worden genomen en worden getoond. Het model geeft daarbij de natuurlijke volgorde van het persoonlijke ontwikkelingsproces aan. Het vraagt leiderschap om het proces van de genoemde zeven stappen te volgen.

Organisatie ontwikkeling
Bij organisatie ontwikkeling gaat het erom aan te sluiten bij de directe werkomgeving en veranderingen die van buitenaf op ons afkomen. Veranderingen waar onze passieve dan wel actieve reactie op gevraagd wordt. Om deze reden is het van belang om periodiek een reflectie-moment te nemen om opnieuw te kijken waar de organisatie/het team staat. De Verandermeander wordt zo telkens opnieuw doorlopen.