Pijlers

De pijlers waarmee we Leiderskunst zijn begonnen zijn Ubuntu en de Verandermeander. De afgelopen jaren is de ontwikkeling doorgegaan en gaandeweg is het concept 'Intentie, Leidende principes en Vorm' gegroeid tot een derde grondbeginsel. Deze pijlers zijn waardevolle ankerpunten bij vragen waar onze klanten tegenaan lopen. Ankerpunten waar onze programma's voor zowel persoonlijke als teamontwikkeling op zijn gebouwd.