Leergroep

Doe ik het wel goed? Zie ik iets over het hoofd? Hoe geef ik richting en vorm aan  wat ik echt belangrijk vind? Hoe voorkom ik dat ik verval in oude patronen? 

Je herkent dit misschien wel, die momenten van twijfel over hoe je de zaken aanpakt, je verliezen in de waan van de dag, en het uit beeld raken van jouw missie. Reflectie, uitwisseling van ervaringen en sparren met anderen over waar je tegenaan loopt, geeft rust en inzicht. In de dagelijkse hectiek is hier vaak weinig ruimte voor. Daarom start in het najaar van 2019 de Leiderskunst Leergroep.

 

Verruim je blikveld, leer van elkaar

De Leiderskunst Leergroep is bestemd voor mensen die willen groeien in hun leiderschap, behoefte hebben hun blikveld te verruimen en te leren van collega’s uit andere organisaties. Na een individueel intakegesprek voor het opfrissen van jouw missie en het formuleren van jouw leervraag volgen er 4 bijeenkomsten met andere professionals. In een groep van maximaal 5 personen, werkzaam bij verschillende organisaties, leg je elkaar je vragen voor. Anderen dragen bij aan het oplossen van de vraagstukken waar jij mee kampt. Tegelijkertijd leer je van de vragen en antwoorden van anderen. Ervaar de kracht van de leergroep! 


Voor wie:           Deelnemers van de Leercyclus en het Leertraject.

Trainers:            Nynke Okma & Ben Kosse

Data:                  Intakegesprek in september, 4 middagen in periode oktober 2019-mei 2020

Kosten:              € 900,00 excl. btw