Creëren vanuit vertrouwen

  • Je wilt (het) verschil maken en zoekt naar nieuwe manieren om dat voor elkaar te krijgen. 
  • Je wilt worden uitgedaagd om ‘te gaan staan voor wat IK belangrijk vind’ binnen het SAMEN dat nodig is. 
  • Je wilt aan de hand van concrete vraagstukken nieuwe perspectieven ontwikkelen. 
  • Je spart graag met anderen en leert graag van vergelijkbare vraagstukken en ervaringen van anderen.


Geldt dit voor jou? 
Dan is de Leercyclus Leiderskunst iets voor jou.

De complexiteit van onze werkcontext en de daarvoor vereiste interne en externe samenwerking stelt ons voor uitdagingen. Het vraagt om nieuwe benaderingen en andere manieren van werken om grip te krijgen op zaken.

Vol goede bedoelingen blijven we daarvoor hard werken. Maar veelal creëren we nog niet de beweging en wereld die we willen. Werkelijke verandering begint bij het inbrengen van onze persoonlijke, unieke wijsheid en energie. Zodat we richting kunnen geven. In het besef dat we alleen in samenspraak met anderen iets voor elkaar kunnen krijgen. Dat vraagt helderheid over onze intenties, een flinke dosis lef en vertrouwen in het samenspel.

Opzet Leercyclus

De Leercyclus begint met een startdag, gevolgd door drie integratiebijeenkomsten.
Je financiële investering is € 1125 exclusief 21% btw, inclusief materiaal, consumpties & lunch op startdag.

Meer weten of aanmelden?

Stuur een bericht of bel met Nynke Okma, 0614183988.