Mijn weg is nu zoveel leuker

Ik mag genieten  

Ik liep vast in mijn werk. Dat had te maken met een collega waar ik last van had. Deze collega zat op mijn nek en liet ik bepalend zijn voor mijn doen en laten, en belangrijker, voor mijn humeur en werkplezier. Toen ik het leertraject Leiderskunst voorbij zag komen wist ik direct dat ik deze wilde volgen om te leren hiermee beter om te gaan.

Mijn hele leven is mijn missie geweest om te zorgen voor een leefbaarder wereld. Maar ik vergat daarbij mijzelf. De eerste stap in de training was het vaststellen van mijn leervraag: ‘ik wil genieten van de dingen die ik doe’. Gaandeweg het leertraject ben ik ervan overtuigd geraakt dat een missie niet alleen gaat om het doel buiten mijzelf, maar ook om de weg er naar toe, dus ook om mijzelf. Mijn missie is nu: ‘Ik ben op weg om de aarde te hoeden’.


Verankeren

Het leertraject bood een veilige omgeving om het nieuwe inzicht dat ik er zelf óók toe doe, diep te verankeren. Ik mocht er kwetsbaar zijn. De trainers zijn alle vier heel verschillend en bieden een rijkdom aan inbreng. Door de aanpak op cognitief, emotioneel en energetisch vlak en de één-op-één gesprekken kon het diep bij mij indalen. Dat is inmiddels deel geworden van wie ik ben.  

Mijn collega heeft nu, omdat ik er anders mee omga,  veel minder impact op mij. Als er iets gebeurt denk ik: ‘Zak maar door het ijs’. Ik irriteer me nog wel, maar laat het veel sneller van me afglijden. Daardoor houd ik de regie over mijn werkplezier waarvan ik me realiseer hoe belangrijk dit voor mij is. Werkplezier maakt me gelukkiger, geeft me veel energie. Ik heb geleerd hoe ik er zelf voor kan zorgen dat ik balans houd tussen energie geven en ook weer iets terug krijgen. Daarnaast geeft mijn vernieuwde missie mij richting bij het solliciteren. Ik heb me heel diep gerealiseerd hoe belangrijk een leefbare aarde voor mensen voor mij is. Op elke nieuwe werkplek wil ik daar mee aan de slag kunnen.


Door het ontwikkelen van mijn IK heb ik een grotere betekenis in het Samen.

Ik zit in een leuk bestuur van een energiecoöperatie. Ik heb geleerd dat - wanneer mijn energie de verkeerde kant op gaat - dit niet alleen iets zegt over mij, maar ook over de groep. Daarom maakt ik het proces nu bespreekbaar, wat de mogelijkheid biedt om zaken die niet lekker lopen te kantelen.

Voorheen had ik alleen zelf een akelig gevoel als mij een nare emotie bekroop. Door nu te benoemen wat ik ervaar verandert er niet alleen iets voor mijzelf, maar ook in het (werk)proces. Want wat goed is voor mij is daarmee ook goed voor een ander. Je maakt het lichter, en werkbaarder.


Mijn weg is nu zoveel leuker!

Ik heb ervaren hoe belangrijk het ‘op weg zijn’ voor mij is!! Ik mag er zelf ook plezier in hebben en houden.  'Dan maar wat minder realisatie', dacht ik. Maar ontdek dat ik juist meer bereik!
En ik mag genieten. Dat doe ik volop.


Elmar Theune
Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Economische Zaken