Leertraject Leiderskunst

Is dat iets voor jou?

Ben jij in je werk wel eens onderuit gegaan? Doordat je voelt dat er aan je stoelpoten wordt gezaagd zonder dat je er de vinger op kunt leggen? Omdat je medewerkers jou een onvoldoende geven in een tevredenheidsonderzoek? Of de visitatiecommissie zich kritisch uitlaat over jouw afdeling?

Het leertraject Leiderskunst is voor mensen die Zijn en Doen met elkaar willen verbinden in hun manier van werken. 
Het is bedoeld voor leiders die, telkens opnieuw, vanuit hun eigenheid zichzelf inzetten in hun werk. De eigen veerkracht gebruiken in het werk bij tegenkrachten en stress. Kortom, van hard werken naar hart werken. Zowel in het voor- als in het najaar start een leertraject.


Inhoud van het leertraject
Met de andere (maximaal 7) deelnemers vorm je een leergroep, waarin je samen leert en ontdekt. In het leertraject wordt je uitgedaagd op emotie en rationaliteit, geest en lichaam, reflectie en actie. 

Het traject bestaat uit drie blokken en een afsluitende bijeenkomst. De drie blokken volgen de drie fasen van de Verandermeander: 

Blok 1 Bewustworden
In dit blok formuleer je op grondige wijze je leervraag. Waar sta je nu en wat wil je bereiken? Wat gebeurt er in je (werk)omgeving en hoe ga je daarmee om? In dit blok krijg je zicht op je talenten en je missie. Je wordt je bewust dat hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe effectiever je leiderschap is. 

Blok 2 Kiezen
Als je weet waar jij voor staat, kun je kijken hoe jouw bijdrage past in de opgave van jouw organisatie. En hoe jij je verhoudt tot de waarden die daarin leidend zijn. Wat wil je bijdragen aan je organisatie, aan je omgeving? En hoe wordt je daarin zelf uitgedaagd? Als je dat weet, kun je kiezen. Bewust kiezen, zonder dat je daarvan alle consequenties al kunt overzien. 

Blok 3 Vormgeven
Jouw keuzes brengen veranderingen met zich mee. Hoe zet je wat je geleerd hebt in op de plek waar jij werkt?Welke mogelijkheden heb je, welk opties zijn er? Hoe realiseer je wat je werkelijk wilt? Tegen welk dilemma loop jij daarbij aan? In dit blok maak je een koersplan. Op weg naar de afsluitende bijeenkomst voer je dit plan uit. 

Afsluitende bijeenkomst
Met je mede deelnemers maak je de balans op. Heb je je koers kunnen houden en gerealiseerd wat je je had voorgenomen? Tijdens de bijeenkomst geef je een presentatie over wat je in de voorgaande periode hebt geleerd. De opbrengsten worden met elkaar gedeeld en gevierd! 

Coachingsgesprekken
Tijdens het traject krijg je 2 coachingsgesprekken om het geleerde verder te verdiepen. 

Praktische informatie
Klik hier voor praktische informatie